Home › Czy należy zatrudnić doświadczonego korektora?

Czy należy zatrudnić doświadczonego korektora?

Słowo pisane wciąż jest jednym z najpowszechniejszych kanałów przekazywania informacji i nic nie zapowiada jakiejś rewolucji w najbliższym okresie. Dzięki wynalazkowi słowa pisanego porozumiewamy się z rodziną oraz kolegami na komunikatorach, tworzymy listy rzeczy do zrobienia, utrwalamy informacje z zajęć, wypełniamy formularze, co umożliwia sprawne działanie w społeczeństwie. Częstokroć nienaganność tekstu, gramatyczna czy pod względem stylu, nie ma kluczowego znaczenia dla jego funkcjonalności, lecz czasami zdarza się inaczej. Szczególnie ma to znaczenie w przypadkach przygotowywania listów motywacyjnych oraz CV bądź pism urzędowych, a więc pism adresowanych do ludzi dla nas nieznanych i zatrudnionych przez instytucje, od których zamierzamy coś dostać. Błędy w takowym tekście mogłyby działać niekorzystnie na wrażenia czytającego i rozwój całej sprawy, której dotyczy nieudolnie sporządzony wniosek. Zatem trzeba przygotowywać te podania w stosownych programach służących edycji tekstu, które pozwolą nam wystrzec się chociaż częściowo kwiatków, i przekazać je komuś sprawdzonemu do sprawdzenia. Lecz co w wypadku tekstu o znacznie większej długości, który jest pisany z zamiarem ewentualnego wydania? Wówczas nieodzowne bywa skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego korektora językowego, który za stosowną opłatą odciąży piszącego w pracochłonnym przeczesywaniu stron w poszukiwaniu nieprawidłowości, i zaręczy, że nasza praca nie przyniesie nam upokorzenia przed przyszłymi czytelnikami. Konkludując, staranność w aspekcie jakości języka tekstu musi być uzależniona od jego celu oraz wielkości. Im ważniejszy i dłuższy jest tekst, tym lepszym rozwiązaniem staje się korzystanie z usługi wprawnego korektora językowego..


<< Poprzedni
Następny >>