Home › Odbiory podnośników przez UDT

Odbiory podnośników przez UDT

Urząd Dozoru Technicznego to organ powołany przez administrację do kontroli najróżniejszych urządzeń mechanicznych i hydraulicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy z technologiami i maszynami spotykanymi dzisiaj powszechnie, nie tylko w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych.

Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego raz do roku kontrolują każde z zarejestrowanych w ich bazie urządzeń i maszyn, a zgodnie z wymogami ustawy obowiązkowi rejestrowania podlegają m.in.:

• zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe (wykorzystywane m.in. do przechowywania i transportu substancji trujących lub żrących) • urządzenia transportu bliskiego (np. kolejki, ruchome schody) • dźwigniki (m.in. dźwigi osobowe, czyli popularne windy) • przenośniki kabinowe oraz krzesełkowe (do tej kategorii zaliczają się właśnie podnośniki koszowe z Wrocławia).

Każde z wymienionych i zarejestrowanych urządzeń jest dostatecznie często kontrolowane i sprawdzane przez Inspektorów UDT, a po każdej kontroli pozostaje ślad w postaci certyfikatu dopuszczającego urządzenie do pracy oraz decyzji urzędowej wraz z pieczęcią Inspektora.

Dzięki firmom, które w ostatnim czasie masowo zaczęły udostępniać maszyny jak podnośniki pod wynajem, zmniejszył się także problem odpowiedniego przygotowania się na odbiór techniczny.

To firma, która wynajmuje podnośnik lub inne urządzenie, w ramach umowy najmu zobowiązuje się przeważnie zorganizować odpowiednie wsparcie przy eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, a to oznacza także jego przeglądy i odbiory z UDT.

Najemca jest więc odciążony zarówno finansowo jak i organizacyjnie.

podnosnikwroclaw.pl – wynajem podnośników koszowych

Adres: Grota Roweckiego 27, 52-219 Wrocław

Telefon: +48 795 844 842


Godziny otwarcia: 24/7