HomeArchives › November 2017

November 2017

Friday, November 17 2017

Odbiory podnośników przez UDT

Urząd Dozoru Technicznego to organ powołany przez administrację do kontroli najróżniejszych urządzeń mechanicznych i hydraulicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy z technologiami i maszynami spotykanymi dzisiaj powszechnie, nie tylko w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego raz do roku kontrolują każde z zarejestrowanych w ich bazie urządzeń i maszyn, a zgodnie z wymogami ustawy obowiązkowi rejestrowania podlegają m.in.: • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe (wykorzystywane m.in. do przechowywania i transportu substancji trujących lub żrących) • urządzenia transportu bliskiego (np. kolejki, ruchome schody) •...

Continue reading...